Zie: Nieuwsbrief Opheffing BC Holle Kamp

Stichting Bewonerscommissie

“HOLLE KAMP” *

 

 

Op 29 april 2004 is Bewonerscommissie Holle Kamp  opgericht.

 

De woningen Trommelaar, Geerseweg, Tuimelaar en Molenstraat zijn gebouwd op een gebied dat bekend was als Duivenweide. Het was een betrekkelijk groot stuk grond dat tegen de helling lag naar de plek waar ooit de Stichtse Molen heeft gestaan. De laatste woningen aan de ‘Breeje Gang’ lagen hier tegenaan. Prenten uit 1742 en 1795 laten een duiventoren zien op een weiland grenzend aan  de Kerkewijk.

 

Later werd door de Frisiafabriek een groot deel van dit terrein volgebouwd. Deze fabrieksgebouwen verdwenen en er bleef weer een kale vlakte achter; de Duivenweide. Wat verder van de Kerkewijk af, tot tegen de achterkant van de bestaande woningen en de school aan de Geerseweg, werd in 1982 een complex van 111 nieuwbouwwoningen door Patrimonium woonstichting in beheer genomen.

 

Op de vooroorlogse Veldnamenkaart is terug te vinden dat deze woningen gebouwd zijn op een stuk land dat als Molenpol of Meulepol bekend stond. Dit liep vanaf de huidige Molenstraat tot aan de oever van het Omleidingskanaal.

De gemeentelijke straatnamencommissie adviseerde het gemeentebestuur de namen van de straten te vernoemen naar duiven. Dit wees dan terug op de oude naam Duivenweide. Zo werden de 111 woningen geadresseerd als Trommelaar. De naam Trommelaar of Trommelduif is een verzamelnaam van een duivensoort met nogal wat verschillende verschijningsvormen. De hele wijk werd Holle Kamp genoemd.

 

De Holle Kamp was een perceel grond dat, langs het Omleidingskanaal gerekend, tussen de Molenpol en Kerkewijk lag, dus niet echt de plaats waar nu onze woningen staan. Hier staan nu de flats langs de Duivenwal. Met enige fantasie is duidelijk dat het stuk grond of kamp een holling gehad moet hebben en daarom door de toenmalige bewoners nader aangeduid werd als Holle Kamp.

 

In 1987 werd een volgend nieuwbouwplan van 46 woningen gerealiseerd. Deze woningen zijn aan de hoge kant van de Molenpol gebouwd. De heuvel, de plaats waar vroeger de Stichtse Molen heeft gestaan, geeft dit groepje woningen een wel heel speciaal karakter. De woningen werden deels gebouwd aan bestaande straten. De bestaande straten waren de Molenstraat en de Geerseweg. De nieuwe straat die een naam kreeg werd weer naar een duivensoort vernoemd; Tuimelaar.

 

De Tuimelaar valt onder de categorie hoogvliegers. Hij staat bekend als een lieve duif met een zachtaardig karakter. De Geerseweg geeft een verwijzing naar de weg die vroeger naar de Geerboerderij liep (waar nu ongeveer het einde van de Adriaan van Ostadelaan is). Niet alleen als boerderij maar ook kerkelijk was dit een belangrijke plaats

In de roerige tijden van de reformatie, omstreeks 1590, waren zij die van ‘het suvere evangelicum’ afkering waren verstoken van zielzorg en aangewezen op ‘mis en sermoen’ van rondtrekkende priesters. Zulk een geheime plaats van ontmoeting was in het ‘achterhuys van sekere huysinge genaemt De Geer’. In 1710 wordt melding gedaan dat op De Geer weer een R.K. eredienst werd gehouden. De woningen aan de huidige Geerseweg liggen op een stuk land dat op de Veldnamenkaart als De Zwarte Hoek staat aangegeven.

 

De Molenstraat wijst uiteraard naar de Stichtse Molen. Het Molenmonument uit 1991 bovenaan op de Molenstraat wijst terug naar het bestaan van deze reeds lang verdwenen standerdmolen. De molen werd gebouwd in 1563. In 1860 raakte de molen zwaar beschadigd door een storm. Na een periode van verval is de molen uiteindelijk afgebroken in 1879.

 

* Sinds 14 maart 2012 Stichting Bewonerscommissie Holle Kamp.

 

Het artikel van Harry Barrau

is ingekort door Gooike van Beek

 

 © 2006 -